Chi hội Luật gia Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổng hợp và giới thiệu đến độc giả một số tin tức pháp luật mới được ban hành đầu tháng 8/2013 trên các lĩnh vực như sau:

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH- DOANH NGHIỆP

1. Ngày 01/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt. Kiểm soát đặc biệt là việc một tổ chức tín dụng bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước do có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán bắt nguồn từ việc quản trị, điều hành yếu kém. Khi đó Thống đốc NHNN có quyền chỉ định TCTD khác tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD đang bị kiểm soát đặc biệt.

TCTD được chỉ định phải đáp ứng được các điều kiện như: Có tình trạng tài chính lành mạnh và có đủ nguồn vốn để thực hiện góp vốn, mua cổ phần theo yêu cầu của NHNN; đáp ứng đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng; có khả năng quản trị, điều hành và thực hiện cơ cấu lại TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần…

Cũng theo Quyết định này, TCTD được chỉ định sẽ được Thống đốc NHNN xem xét hỗ trợ thông qua các biện pháp như: Cho vay tái cấp vốn; cho vay đặc biệt; cho phép tạm thời áp dụng một số chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng ở mức không tương đương các TCTD bình thường trong thời gian nhất định…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2013 và không áp dụng cho tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Trong đó, doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài khi đã được cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đáp ứng đủ các điều kiện như: xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao cấp trở lên; có khu vực bố trí điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; có người quản lý, điều hành có trình độ tối thiểu đại học trở lên và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong quản lý hoạt động trò chơi điện tử có thưởng…

Giấy chứng nhận này sẽ bị thu hồi trong các trường hợp như: Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy mà doanh nghiệp không triển khai hoạt động kinh doanh; vi phạm các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo kết luận của cơ quan kiểm tra.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết các mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, cụ thể: Phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp có hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người chơi mà không có lý do chính đáng; từ 90 - 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp có hành vi xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế; từ 180 - 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp có hành vi tổ chức kinh doanh vượt số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013; bãi bỏ Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003.

3. Giá điện bình quân tăng lên 1.508 đồng. Đây là quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư 19/2013/TT-BCT ban hành ngày 31/7/2013 về giá bán điện.

Cụ thể, từ ngày 01/8/2013, giá điện bình quân được áp dụng thống nhất trong cả nước là 1.508 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) thay vì mức giá được quy định trước đây là 1.437 đồng/kWh. Theo đó, mức giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0 - 100 kWh (cho hộ thông thường) tăng từ 1.350 đồng/kWh lên 1.418 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện cho kinh doanh từ 22kV trở lên vào giờ bình thường tăng từ 2.004 đồng/kWh lên 2.104 đồng/kWh; mức giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn từ 0 - 100 kWh (cho hộ thông thường) tăng từ 1.067 đồng lên 1.120 đồng; mức giá bán buôn điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư ở thành phố, thị xã từ 0 - 100 kWh (cho hộ thông thường) tại các trạm biến áp do bên bán đầu tư cũng tăng từ 1.245 đồng/kWh lên 1.305 đồng/kWh…

Cũng theo Thông tư này, hộ nghèo và thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kW/h và có đăng ký với bên bán điện vẫn được áp dụng mức giá điện như trước đây, cụ thể: 993 đồng/kwh đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt; 807 đồng/kWh đối với giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn; 912 đồng/kWh đối với giá bán buôn điện sinh hoạt tại tập thể, cụm dân cư ở thành phố, thị xã…Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013.

4. Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Theo Nghị định, thẩm định viên về giá phải đáp ứng đủ 06 tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, khách quan; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành liên quan; có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệpđại học; có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá hoặc đã tốt nghiệp đại học các ngành liên quan và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá; có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Một số trường hợp doanh nghiệp không được thực hiện thẩm định giá, gồm: Mua, bán tài sản thuộc danh mục bí mật Nhà nước; doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian bị đình chỉ hoặc tạm ngừng hoạt động; doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng thẩm định giá có các mối quan hệ điều hành, kiểm soát, góp vốn dưới mọi hình thức hoặc có thỏa thuận hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2013, bãi bỏ Nghị định số101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 và các quy định trái với Nghị định này.

5. Ngày 09/08/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư bổ sung loại Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, với mức phí là 300.000 đồng/lần công bố. Cơ quan thu loại phí này là: Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp (thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013.

6. Chỉ nhập khẩu máy móc, công nghệ mới. Đây là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ,máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, có những tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp..., Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thương mại, chuyển giao công nghệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Đặc biệt, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải đảm bảo các tiêu chí sau: Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ mới; ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt; khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường. Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng tuyệt đối không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém và gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trong hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số, tính năng kỹ thuật chủ yếu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi nhập khẩu...

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG

1. Ngày 08/8/2013, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Chỉ thị số13/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.

Nhựa đường (bitum) là loại vật liệu quan trọng trong xây dựng mặt đường bộ, tuy nhiên Việt Nam chưa sản xuất được mà phải nhập khẩu 100%. Thời gian gần đây, việc kiểm soát chất lượng nhựa đường chưa được chặt chẽ, đã có những biểu hiện thiếu minh bạch, gian lận trong thương mại, quảng cáo cũng như thành phần nhựa đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, Bộ GTVT đã chỉ thị các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT, các đơn vị tham gia dự án xây dựng công trình giao thông nghiêm túc thực hiện đúng theo hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Theo đó, chỉ được phép nhập khẩu các lô hàng nhựa đường có chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 7493:2005 “Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật”, đã được phòng thí nghiệm có đủ năng lực tiến hành thử nghiệm, phân tích; đồng thời, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho các cơ quan đơn vị liên quan bản sao chứng thực còn hiệu lực của Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, Giấy kiểm định chất lượng tại nước xuất khẩu và Chứng chỉ phân tích chất lượng...

Về tồn trữ và bảo quản nhựa đường, nhựa đường phuy phải được bảo quản trong nhà hoặc khu vực có mái che và có biện pháp đảm bảo thùng nhựa không bị thủng, rò rỉ; nhựa đường bồn phải có hệ thống bồn chứa, hệ thống gia nhiệt; đặc biệt, việc trộn lẫn các loại nhựa đường từ các lô nhập khẩu phải được thể hiện trong nhật ký bảo quản và không tồn trữ các loại nhựa đường của các nhà cung ứng khác nhau trong cùng một bồn chứa...

Về phía các đơn vị sử dụng nhựa đường, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu...phải thường xuyên giám sát và kiểm tra việc cung ứng nhựa đường, đảm bảo đúng chủng loại, nhãn mác theo quy định. Chủ đầu tư liên đới chịu trách nhiệm cùng nhà thầu về chất lượng nhựa đường đưa vào xây dựng công trình giao thông...

2. Ngày 05/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

Theo Thông tư này, 04 loại công trình đường thủy nội địa phải có quy trình bảo trì riêng gồm: luồng chạy tàu thuyền; cảng, bến thủy nội địa; âu tàu, kè, đập; báo hiệu, tín hiệu giao thông.

Trong đó, đối với các dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo có áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới thì nhà thầu tư vấn khi thiết kế phải lập quy trình bảo trì; đối với các công trình đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan lập, trình duyệt quy trình bảo trì công trình quốc gia; Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm lập quy trình bảo trì công trình địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10//2013.

III. CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI

1. Miễn học phí cho con sĩ quan, chiến sĩ công an. Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Cụ thể, từ ngày 14/9/2013, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mần non và phổ thông công lập, ngoài công lập.

Ngoài ra, Nhà nước trợ cấp 2.000.000 đồng/suất/lần trong trường hợp gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở; trợ cấp 500.000 đồng/suất cho bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên; trợ cấp 1.000.000 đồng/suất nếu bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị từ trần, mất tích.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/09/2013 và bãi bỏ Nghị định 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008.

2. Ngày 07/08/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; trong đó, nổi bật với các quy định hướng dẫn về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình quy mô vốn đầu tư dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, kỹ thuật đơn giản và áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình nằm trên địa bàn thôn, bản, ấp…

Thông tư này quy định sau khi thông báo, phổ biến đến thôn và cộng đồng dân cư về cơ chế đầu tư đặc thù trên địa bàn, Ban Quản lý xã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với thôn và Ban Phát triển thôn tiến hành lập dự toán đầu tư công trình với các nội dung như: Tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, quymô công trình; giá trị dự toán; bản vẽ thi công công trình (nếu có)…. Sau khi lập dự toán, thôn và Ban Phát triển thôn tổ chức họp dân, lấy ý kiến của người dân trong thôn, thống nhất về các nội dung của dự toán và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân.

Để thẩm định dự toán đầu tư công trình, UBND xã thành lập Tổ thẩm định với thành phần gồm lãnh đạo UBND xã, đại diện Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, tài chính- kế toán xã, chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn do cộng đồng bình chọn. Thời gian thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thẩm định hợp lệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013.

IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Ngày 01/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước.

Cụ thể, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện thu thập, biên soạn, xuất bản và phổ biến, phát hành các sản phẩm thông tin để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu; sản xuất và phát hành kênh truyền hình thông tấn phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia; thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước giao, thu thập và phổ biến thông tin về Việt Nam bằng các ngôn ngữ khác nhau; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số…

Đứng đầu Thông tấn xã Việt Nam là Tổng giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã. Cơ cấu của Thông tấn xã Việt Nam gồm có 05 đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc Thông tấn xã; 21 đơn vị thông tin và 05 đơn vị phục vụ thông tin. Mỗi đơn vị trực thuộc gồm người đứng đầu và không quá 03 cấp phó được bổ nhiệm bởi Tổng Giám đốc Thông tấn xã…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013 và thay thế Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 03/03/2008.

2. Ngày 02/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013.

Theo hướng dẫn của Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc chủ động sử dụng các nguồn để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp tăng thêm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, cán bộ thú y cấp xã. Bên cạnh đó, trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn kinh phí thì báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài chính tiến hành thẩm định và thông báo bổ sung kinh phí, đảm bảo đủ nguồn để thực hiện.

Thông tư cũng chỉ rõ, trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực hiện ứng trước kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đảm bảo đủ nguồn thực hiện; các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2013 để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… Số kinh phí đã ứng trước và số đã sử dụng sẽ được hoàn lại nguồn bằng số bổ sung kinh phí để thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của cấp có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2013.

3. Ngày 08/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Theo Nghị định này, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước và người có thẩm quyền có trách nhiệm giải trình đối với những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi các tổ chức, cá nhân đó yêu cầu; ngoại trừ các nội dung, thông tin liên quan đến bí mật Nhà nước; liên quan đến việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ quan Nhà nước; thuộc bí mật đời tư, bí mật kinh doanh và các nội dung đã được giải trình.

Các yêu cầu giải trình sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của cơ quan Nhà nước tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng không thuộc phạm vi trách nhiệm giải trình của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định cũng chỉ rõ, người giải trình là người đứng đầu cơ quan Nhà nước hoặc được người đứng đầu ủy quyền thực hiện việc giải trình có trách nhiệm cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Đối với những yêu cầu giải trình trực tiếp có nội dung đơn giản, người giải trình có thể thực hiện giải trình trực tiếp. Đối với những yêu cầu giải trình khác, sau khi tiến hành nghiên cứu nội dung yêu cầu, làm việc trực tiếp với người yêu cầu để làm rõ những nội dung liên quan khi cần thiết, người giải trình phải ban hành và gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu.

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn thời gian giải trình nhưng không quá 15 ngày.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2013.

4. Ngày 07/8/2013, Bộ Tư pháp đã ra Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thông tư này quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ VBQPPL có nội dung thuộc bí mật Nhà nước) được ký ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi thông tin về văn bản đến Bộ Tư pháp bằng hình thức công văn và thư điện tử. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, biên tập nội dung, xây dựng và ban hành thông cáo báo chí chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng đối với các VBQPPL được ban hành vào tháng trước. Riêng các VBQPPL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bộ Tư pháp phải ban hành thông cáo báo chí trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông tin do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp.

Đồng thời, Bộ Tư pháp phải đăng tải thông cáo báo chí trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngay sau khi ký ban hành. Văn phòng Chính phủ đăng tải thông cáo báo chí trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ ngay sau khi Bộ Tư pháp gửi đến.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/09/2013.

5. Đại học Luật Hà Nội thuộc quản lý của Thủ tướng. Nội dung này được quy định tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ trở thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trước đây là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp).

Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ sung thêm 05 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Như vậy, Bộ Tư pháp sẽ có 06 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là: Nhà Xuất bản Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.

Vĩnh Trường

                    (Nguồn http://www.luatvietnam.vn/)

Tin liên quan

Ngành Hải quan thực hiện sửa đổi “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”
Theo đó, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã được sửa đổi theo Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 bao gồm 4...
Hải quan Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Là lực lượng chịu trách nhiệm gác cửa nền kinh tế, ngoài việc tham gia xây dựng và thực hiện các quy định về...
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC
Theo dự kiến, vào ngày 04/4/2017, Báo Hải quan sẽ tổ chức buổi "Giao lưu trực truyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải...
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan gửi lời chúc mừng đến công chức làm công tác Tổ chức cán bộ ngành HQ
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015), lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã...
Ngày 11-6, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh chính thức hoạt động
Theo tin từ Cục Hải quan TP.HCM, từ ngày 11-6, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM chính...
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về quản lý rủi ro
Trong giai đoạn hiện nay, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận Dự án VNACCS do Hải quan Nhật Bản tài trợ, quản lý rủi ro...
Chi đoàn Chi cục HQCK Cha Lo hưởng ứng tháng Thanh niên
Hòa chung với khí thế hưởng ứng tháng Thanh niên đang sục sôi và khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi...