Quản lý văn bản
 • id van ban
  1665
 • 40/2007/ND-CP
 • 16/03/2007
 • Decree on customs valuation of imported and exported goods
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Giá tính thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực