Quản lý văn bản
 • id van ban
  1670
 • 136/2007/NĐ-CP
 • 17/08/2007
 • Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Biên giới, phi mậu dịch, hành lý
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực