Quản lý văn bản
 • id van ban
  1680
 • 40/2007/NĐ-CP
 • 16/03/2007
 • Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Giá tính thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực