Quản lý văn bản
 • id van ban
  1683
 • 31/2007/NĐ-CP
 • 12/03/2007
 • Nghị định số 31/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/03/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực