Quản lý văn bản
 • id van ban
  1687
 • 24/2007/NĐ-CP
 • 14/02/2007
 • Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực