Quản lý văn bản
 • id van ban
  1820
 • 36/2010/QĐ-TTg
 • 15/04/2010
 • Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Chất lượng,kiểm dịch
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực