Quản lý văn bản
 • id van ban
  1845
 • 104/2008/QĐ-TTg
 • 21/07/2008
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực