Quản lý văn bản
 • id van ban
  2197
 • 151/2007/QĐ-TTg
 • 12/09/2007
 • Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Dược phẩm
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực