Quản lý văn bản
 • id van ban
  222
 • 63/2010/NĐ-CP
 • 18/06/2010
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực