Quản lý văn bản
 • id van ban
  228
 • 40/2010/NĐ-CP
 • 12/04/2010
 • Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực