Quản lý văn bản
 • id van ban
  2570
 • 19/2012/QĐ-TTg
 • 10/04/2012
 • Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực