Quản lý văn bản
 • id van ban
  2577
 • 24/2012/NĐ-CP
 • 03/04/2012
 • Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh Vàng
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực