Quản lý văn bản
 • id van ban
  2578
 • 22/2012/NĐ-CP
 • 26/03/2012
 • Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khoáng sản
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực