Quản lý văn bản
 • id van ban
  2648
 • 79/2013/NĐ-CP
 • 19/07/2013
 • Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ, XLVP lĩnh vực khác
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực