Quản lý văn bản
 • id van ban
  2662
 • 45/2013/QĐ-TTg
 • 25/07/2013
 • Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực