Quản lý văn bản
 • id van ban
  2685
 • 127/2013/NĐ-CP
 • 15/10/2013
 • Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực