Quản lý văn bản
 • id van ban
  2737
 • 126/2015/NĐ-CP
 • 09/12/2015
 • Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phân bón, hóa chất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực