Quản lý văn bản
 • id van ban
  564
 • 285/VPCP-KSTT
 • 12/01/2012
 • Công văn số 285/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu bổ sung chỉ số thành phần đánh giá MEI
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực