hoi nghi doi thoi dnhoi nghi doi thoi dnThực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị  trong toàn ngành.

Ngày 16/2/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 614/TCHQ-TCCB, trong đó có Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTC (viết tắt là Chỉ thị 04) trong toàn ngành, đồng thời yêu cầu tất cả

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, phổ biến và quán triệt Chỉ thị tại đơn vị mình.

Tổng cục Hải quan xác định, việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong ngành khi thi hành công vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên được tuân thủ nghiêm túc, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về Hải quan.

Qua đó góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kiên quyết với các cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm pháp luật, tham nhũng trong khi thi hành công vụ. Đây cũng sẽ là công cụ để ngành Hải quan xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ hình ảnh và truyền thống tốt đẹp của Hải quan Việt Nam trước người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng như Hải quan khu vực và thế giới.

Với vai trò quan trọng đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các cấp coi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04 là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Các đơn vị cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, quyết tâm chính trị cao cho cả hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cam kết thực hiện Chỉ thị 04 kết hợp với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” và nhiệm vụ được giao. Để tạo thêm một kênh giám sát, trong các hội nghị định kỳ đối thoại doanh nghiệp, các đơn vị phải chủ động đề nghị doanh nghiệp tham gia góp ý kiến về ý thức trách nhiệm, tác phong công tác của cán bộ, công chức Hải quan khi thi hành công vụ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý.  Để Chỉ thị đi vào cuộc sống, ngành Hải quan thống nhất triển khai 11 nhóm nội dung công việc.

Thứ nhất là, thực hiện nghiêm và tổ chức giám sát việc thực hiện quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, kỷ luật của ngành và các quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.

Thứ hai là, tập trung lãnh đạo để đẩy nhanh, hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Thứ ba là giải quyết các yêu cầu, phản ánh của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật, của Bộ và của ngành.

Thứ tư là không ngừng thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đầu tư, xuất nhập cảnh thuộc lĩnh vực Hải quan.

Thứ năm là đẩy mạnh nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra công vụ, nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.

Thứ sáu là, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, dự án xây dựng Luật, các văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và cả nhiệm kỳ của Quốc hội, nhiệm kỳ của Chính phủ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan. Bám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo định kỳ cho Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính về tiến độ, kết quả xây dựng từng đề án, dự án.

Thứ bảy là tăng cường công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chiến công lớn.

Thứ tám là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai hóa cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế, thủ tục hải quan và hoạt động của ngành đến nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chín là huy động các tổ chức Đảng, đoàn thể cùng vào cuộc để động viên, giám sát thành viên trong tổ chức mình chấp hành nghiêm Chỉ thị.

Mười là thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện triển khai Chỉ thị với Bộ trưởng Tài chính.

Cuối cùng là xây dựng và thực hiện Quy định về chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức Hải quan trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

(Theo Hải quan Việt Nam)

Tin liên quan

Đoàn CS cục HQQB hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013
Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, sáng ngày 21/9/2013, với khẩu hiệu “Bảo vệ môi trường là bảo...
Tổng cục Trưởng Nguyễn Ngọc Túc làm việc với Tổng Thư ký WCO
Ngày 28-6-2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức...
Hải quan Lạng Sơn: Bắt giữ hơn 400 vụ buôn lậu và gian lận thương mại
Trong 9 tháng đầu năm 2012, Cục Hải quan Lạng Sơn đã bắt giữ 428 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá ước...
Chỉ thông quan thực phẩm NK khi có Thông báo đạt chất lượng
Cục Hải quan TP.HCM vừa có kiến nghị Tổng cục Hải quan về thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với...
KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (17/3/2003- 17/3/2013)
Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Vững bước đi lên . Cách đây tròn 10 năm, ngày 17/3/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết...
Nâng cao tính pháp lí kết quả phân tích phân loại
Theo chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020, ngoài nhiệm vụ thu thuế và các khoản thu khác cho NSNN, ngành...
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa không ghi rõ xuất xứ
Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc thực hiện thủ tục cho những lô hàng trên sản...